Excel-звіт порівняння структури двох баз даних SQL Server

Параметри побудови Excel-звіту порівняння і синхронізації двох баз даних SQL Server
Створювати Excel-звіт

Створювати звіт порівняння/синхронізації в Excel.Звіт про відмінності схем баз даних в Excel

Протокол синхронізації завдання передається в Excel у вигляді композиції з об'єктів, властивостей та інших порівнюваних сутностей обох баз даних, а також результатами їх порівняння, необхідними діями синхронізації та їх причинами. Залежно від зазначених параметрів завдання звіт представляє собою порівняння, моделювання розгортання або фактичну синхронізацію двох схем баз даних SQL Server. Він генерується кожен раз, коли встановлені опції Порівняти з та Створювати Excel-звіт.

Поля звіту
Результат
Результат порівняння
Дія
Дії, які необхідно виконати над цим об'єктом
Тип
Тип об'єкта
Схема
Схема об'єкта, якщо вона є
Батько/Грантодавець
Батько для дочірніх об'єктів або суб'єкт безпеки, що надав дозвіл для дозволів
Назва
Назва об'єкта
Причина
Перша причина для Дія
Приклад звіту в Excel
Excel-звіт порівняння і синхронізації схеми баз даних SQL Server

Звіт про порівняння vs Звіт про синхронізацію

Оскільки в основі звіту лежить протокол синхронізації - тобто список дій над об'єктами цільової бази даних, то і працювати з ним слід через них (через дії).

Щоб отримати звіт порівняння, який виявляє всі відмінності структур баз даних, дозвольте в налаштуваннях завдання всі дії над об'єктами, окрім групових. Також в цьому випадку нам не потрібні опції Вирішувати залежності та Усувати конфлікти.

Щоб отримати звіт синхронізації, налаштуйте завдання так, як ви хочете синхронізувати. Увімкніть опції Вирішувати залежності та Усувати конфлікти. Вони "розкрутять" ланцюжки залежних об'єктів.

Використовуйте Типові налаштування в меню документа завдання, щоб зробити це швидко.