Порівняння і синхронізація збережених процедур, функцій, тригерів та користувацьких типів баз даних SQL Server

Параметри порівняння і синхронізації збережених процедур, функцій та тригерів двох баз даних SQL Server: Stored Procedures, Scalar-Valued і Table-Valued Functions, Table і View Triggers

Загальні параметри

ANSI_NULLS

Якщо ця опція не встановлена, алгоритм порівняння буде ігнорувати властивість ANSI_NULLS об'єктів при порівнянні, однак, коли об'єкт перестворюється через інші відмінності, буде взяте нове значення.

Stored Procedures

Порівнювати і синхронізувати Stored Procedures.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перестворювати

Перестворювати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Перестворити Всі

Перестворювати всі об’єкти даного типу в цільовій базі даних.

Scalar-Valued Functions

Порівнювати і синхронізувати Scalar-Valued Functions.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перестворювати

Перестворювати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Перестворити Всі

Перестворювати всі об’єкти даного типу в цільовій базі даних.

Table-Valued Functions

Порівнювати і синхронізувати Table-Valued Functions.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перестворювати

Перестворювати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Перестворити Всі

Перестворювати всі об’єкти даного типу в цільовій базі даних.

Table Triggers

Порівнювати і синхронізувати Table Triggers.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перестворювати

Перестворювати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо вони не визначені для таблиці шаблонної бази даних. Видалення не буде, якщо самої ж таблиці не існує в шаблонній базі даних.

Перестворити Всі

Перестворювати всі об’єкти даного типу в цільовій базі даних.

View Triggers

Порівнювати і синхронізувати View Triggers.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перестворювати

Перестворювати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо вони не визначені для view шаблонної бази даних. Видалення не буде, якщо самої ж view не існує в шаблонній базі даних.

Перестворити Всі

Перестворювати всі об’єкти даного типу в цільовій базі даних.

Типи

User Data Types

Порівнювати і синхронізувати User Data Types.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

User Table Types

Порівнювати і синхронізувати User Table Data Types.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.