Сумісність з SQL Server

Відомі можливості, які ще не підтримуються

Відомі функціональні можливості, які ще не підтримуються при порівнянні, експорті та синхронізації. Вам слід подбати про них самостійно. Проблеми з високим ступенем серйозності зазвичай вимагають ручного редагування скрипта синхронізації, в той час як проблеми з меншим ступенем часто можуть бути оброблені за допомогою підготовчого або фінального скриптів.

Код Вирішено? Серйозність Назва Опис
14Об'єкти WITH ENCRYPTIONКоли об'єкт створюється з опцією ENCRYPTION, оригінальний оператор об'єкта не можна отримати з жодних подань каталогу (sys.sql_modules). В цьому випадку AutosyncDB використовує заглушку throw в якості легітимного оператора об'єкта, замість справжнього, що дозволяє йому продовжити роботу з такими базами даних. Однак далі ви маєте самі подбати про порівняння, створення та перестворення таких об'єктів.
CREATE FUNCTION fn_secret() RETURNS int WITH ENCRYPTION AS
BEGIN ...
GO
CREATE PROCEDURE sp_secret WITH ENCRYPTION AS
BEGIN ...
25Стовпці таблиці MASKED WITH FUNCTION (Dynamic Data Masking)
CREATE TABLE users
(
  email nvarchar(255) MASKED WITH (FUNCTION = 'email()'),
  phone varchar(10) MASKED WITH (FUNCTION = 'partial(3,"XXXXXXXXXX",2)')
  ...
33Об'єкти SEQUENCE
CREATE SEQUENCE RadCircle
  AS decimal (3,0)
  START WITH 0
  INCREMENT BY 15
  MINVALUE 0
  MAXVALUE 360
  CYCLE
  CACHE 12
42PLAN GUIDES
EXEC sp_create_plan_guide
  @name = N'events_top1',
  @stmt = N'SELECT TOP 1 * FROM events ORDER BY dateins DESC',
  @type = N'SQL',
  @module_or_batch = NULL,
  @params = NULL,
  @hints = N'OPTION (MAXDOP 1)';
53Об'єкти SYNONYM
65Об'єкти архітектури SQL Graph
73Об'єкти архітектури Service Broker
83Extended Stored Procedures
92Об'єкти User STATISTICS
105Об'єкти Security Policy
115Таблиці System-Versioned Temporal
125Стовпці таблиці ENCRYPTED WITH (Always Encrypted Tech)
135Таблиці як FileTables
145Місце зберігання великих об'єктів таблиці (TEXTIMAGE_ON)
155Таблиці як сховище даних FILESTREAM
164Опція таблиці LOCK_ESCALATION
175Full-Text Пошук
183DDL тригера бази даних
195SPATIAL індекси
201Об'єкти Default та Rule
214Об'єкти Default та Rule (у використанні)
Усе ще не впевнені?

Якщо у вас є сумніви щодо конкретного функціоналу, - то ви можете запустити кілька тестів, порівнявши базу даних з таким функціоналом з самою собою, а потім з чистою базою даних. Відповіді на ці питання допоможуть вам прийняти рішення: Чи вірно AutosyncDB відображає цей функціонал у вікні Відмінності? Чи вірне порівняння? Скрипт синхронізації вірний?