Порівняння і синхронізація схем двох баз даних SQL Server

Завдання

Назва завдання та теки виведення завдання в теці проекту. Його можна змінити до виконання завдання.

Основні параметри порівняння та синхронізації структури схем двох баз даних MS SQL, включаючи вибір порівнюваних структур, виконання підготовчих скриптів, порівняння згідно COLLATION, параметри порівняння тіла об'єктів і обчислюваних виразів
[Цільова база даних]

Цільова база даних для порівняння та синхронізації. Ви можете встановити підключення до бази даних онлайн або вибрати файл структури бази даних.

Архівувати

Створювати резервну копію цільової бази даних в місці розташування сервера за замовчуванням перед її зміною.

Виконувати скрипти

Виконувати заданий скрипт для підготовки структури цільової бази даних. Цей скрипт буде виконуватися до порівняння і синхронізації. Ви повинні зробити всі спеціальні зміни в цьому скрипті, які не можуть бути зроблені за допомогою програми, наприклад: перейменування таблиць або стовпців, зміна типу існуючого стовпця з конкретними розрахунками даних і приведенням типу і т.д. Ви можете вибрати один SQL-файл або лістинг SQL- файлів. Для того щоб створити лістинг SQL-файлів, – просто виберіть їх в необхідному порядку в Діалозі. Крім того, ви просто можете використовувати цю функцію для виконання потрібних SQL-файлів на цільовій базі даних без процесу синхронізації.

Синхронізувати з

Порівнювати і синхронізувати структуру цільової бази даних з структурою шаблонної бази даних.

[Шаблонна база даних]

Шаблонна база даних, з якою порівнювати та синхронізувати. Ви можете встановити підключення до бази даних онлайн або вибрати файл структури бази даних.

Загальні параметри

Змінювати COLLATION бази даних

Використовуйте цю опцію разом з опцією режиму доступу SINGLE_USER для синхронізації параметрів сортування бази даних за замовчуванням. Зміна параметрів сортування бази даних за замовчуванням не змінює параметрів сортування стовпців. Для приведення у відповідність параметрів сортування стовпців – використайте опцію для стовпців. Якщо ця опція не встановлена, то алгоритм порівняння забезпечує порівняння баз даних, ґрунтуючись на параметрах сортування за замовчуванням цільової бази даних. В іншому випадку, він використовує параметри сортування шаблонної бази даних.

Змінювати COLLATION за замовчуванням в стовпцях

Використовуйте цю опцію аби привести в повну відповідність параметри сортування всіх стовпців з параметрами сортування тих же стовпців в шаблонній базі даних. Якщо ця опція не встановлена, то алгоритм порівняння буде вважати рівними різні параметри сортування, якщо вони співпадають з параметрами сортування за замовчуванням в їхніх базах даних.

Застосовувати режим доступу SINGLE_USER

Вимикати AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC і застосовувати режим доступу SINGLE_USER для цільової бази даних зі значенням ROLLBACK після 5 секунд. Всі значення будуть відновлені в кінці.

Перебудовувати нащадків і жорстко залежні об'єкти

Ця опція контролює перебудову залежних об'єктів. Завжди використовуйте її, щоб побудувати вірний скрипт синхронізації. Ви можете відключати цю опцію лише в аналізі, щоб отримати звіт без залежних об'єктів. Часто, щоб змінити один об'єкт слід видалити (а потім заново створити) інші об'єкти, які залежать від першого. Наприклад: щоб змінити стовпець – слід попередньо видалити індекс; щоб заново створити скалярну функцію – слід видалити констрейни за замовчуванням, де вона використовується, і т.д.

Порівняння тіла об'єктів

Додаткові правила порівняння тіла об’єктів.

Ігнорувати зовнішні проміжки та розриви рядків

Ігнорувати проміжки і розриви рядків на початку і в кінці.

Ігнорувати всі проміжки та розриви рядків

Ігнорувати всі проміжки і розриви рядків за межами рядкових літералів та ідентифікаторів.

Ігнорувати коментарі

Ігнорувати коментарі.

Порівнювати згідно COLLATION

Порівнювати [ідентифікатори] в дужках на основі параметрів сортування бази даних за замовчуванням. В іншому випадку, буде застосована вимога суворої відповідності.

Порівняння обчислювальних виразів

Додаткові правила порівняння обчислюваних виразів.

Ігнорувати зовнішні проміжки та розриви рядків

Ігнорувати проміжки і розриви рядків на початку і в кінці.

Ігнорувати зовнішні круглі дужки

Ігнорувати зовнішні круглі дужки на початку і в кінці.

Ігнорувати всі проміжки та розриви рядків

Ігнорувати всі проміжки і розриви рядків за межами рядкових літералів та ідентифікаторів.

Порівнювати згідно COLLATION

Порівнювати [ідентифікатори] в дужках на основі параметрів сортування бази даних за замовчуванням. В іншому випадку, буде застосована вимога суворої відповідності.