Порівняння і синхронізація логінів, користувачів, груп, ролей, схем і власників об'єктів баз даних SQL Server

Безпека
Параметри порівняння і синхронізації учасників безпеки бази даних

Logins

Порівнювати і синхронізувати Logins.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Параметри

Параметри порівняння та синхронізації, а також експорту до файлу структури бази даних для Logins.

Тільки власники

Логіни користувачів, що володіють будь-якими об’єктами в базі даних або самою базою даних.

Всі

Всі логіни користувачів бази даних.

Для всього серверу

Логіни всього серверу.

SID

Використовувати значення SID.

Хешовані значення паролів

Використовувати хешовані значення паролів замість тимчасового пароля 'Blank123!!!'.

Users

Порівнювати і синхронізувати Users.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Змінювати

Змінювати існуючі, щоб усунути відмінності.

Перебудовувати

Перебудовувати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Параметри

Параметри порівняння та синхронізації, а також експорту до файлу структури бази даних для Users.

Тільки власники

Користувачі, що володіють будь-якими об’єктами в базі даних або самою базою даних.

Всі

Всі користувачі бази даних.

SID

Використовувати значення SID.

Roles

Порівнювати і синхронізувати Roles рівня бази даних.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Перебудовувати

Перебудовувати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Rolemembers

Порівнювати і синхронізувати Role members.

Додавати

Додавати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Параметри

Параметри порівняння та синхронізації, а також експорту до файлу структури бази даних для Role members.

Всі

Всі члени ролей.

Application Roles

Порівнювати і синхронізувати Application Roles.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Змінювати

Змінювати існуючі, щоб усунути відмінності.

Перебудовувати

Перебудовувати (видалити і створити) існуючі аби усунути відмінності.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Schemas

Порівнювати і синхронізувати Schemas.

Створювати

Створювати нові, якщо вони не існують в цільовій базі даних.

Видаляти

Видаляти існуючі, якщо їх немає в шаблонній базі даних.

Ownerships

Порівнювати і синхронізувати Ownerships.

Відновлювати

Відновлювати права власності на об’єкти бази даних, якщо вони будуть втрачені під час перебудови об’єкту.

Змінювати

Змінювати права власності на об’єкти бази даних новим та існуючим об’єктам.