Excel-звіт порівняння структури двох баз даних SQL Server

Excel-звіт

Excel-звіт будується кожен раз при виконанні завдання, якщо включена опція Синхронізувати з. Він формується не просто як результат порівняння об'єктів структури двох баз даних, а як протокол результуючого скрипта синхронізації, навіть якщо сам SQL-скрипт при цьому не створюється.

Звіт, як і саме порівняння, виконується на основі заданих параметрів порівняння і синхронізації. Обов'язково вкажіть всі можливі варіанти маніпуляцій з тими категоріями об'єктів, для яких слід побудувати звіт: створювати, додавати, змінювати, перебудовувати, видаляти, крім загальних видів маніпуляцій (Перестворювати всі, Видаляти дублікати).

Excel-звіт порівняння і синхронізації схеми баз даних SQL Server

Щоб виключити перестворення ланцюжків залежних об'єктів зі звіту, - вимкніть опцію Перебудовувати нащадків і жорстко залежні об'єкти. Але тільки для звіту! У практичній більшості випадків не можна створити валідний скрипт синхронізації структури бази даних без перестворення нащадків або залежних об'єктів.